Diğer Sitelerimiz

MÜLKİYE HABER

mmhaber

Son yıllarda basın yayın organlarının çoğu bir anlamda “ideoloji üretim merkezleri” haline gelen basın yayın organları özellikle internet olanaklarının ve görsel medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte, gerçeği topluma anlatmak yerine manipülasyonun, gerçekleri karartmanın araçları haline geldiler. Mülkiyeliler Birliği’nin, Siyasal Bilgiler Fakültesi’yle birlikte, Türkiye ve dünya üzerine toplumsal yaşamın çeşitli boyutlarında değerlendirme ve …

Devamı »

MÜLKİYE DERGİ

mulkiye_dergisi

Mülkiyeliler Birliği’nin yayın organı olan Mülkiye Dergisi, ilk sayısını yayınladığı 1965 yılından bu yana Türkiye’ye ilişkin eleştirel kimliğini korumaya özen göstermiş bir sosyal bilimler dergisidir. Hakemli dergi statüsünü elde ettiği 1999 yılından bu tarafa yılda dört sayı olarak ulusal ve uluslararası düzeyde akademik hayata katkıda bulunan dergi, seçkin akademisyenlerden oluşan …

Devamı »

MÜLKİYE SANAT MERKEZİ

MSM

Mülkiye camiası içinde sanat alanına ilgi duyan çok sayıda üyemizin ve mezunumuzun olduğu bilinmektedir. Başta edebiyat alanı olmak üzere, çok sayıda kendi alanlarında iz bırakan ve sanatsal akımlar da oluşturan sanatçılarımız olmuştur. Sanatsever bir camianın üye, mezun ve öğrencilerinin sanatsal etkinlikleri gerçekleştireceği bir ortamın nitelikle oluşturulması için; Yönetim Kurulumuzun 14 …

Devamı »

MÜLKİYE İSTİHDAM MERKEZİ

MİM

1859 yılında kurulan Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin MÜLKİYELİLER olarak adlandırılan mezunları Dışişleri, İçişleri ve Maliye Bakanlığı gibi kamu kurumlarının yanında bankalar ve özel şirketlerde en üst makamlarda istihdam edilmektedir. Mülkiyeliler arasında başbakan, bakan, milletvekili, büyükelçi, vali, gazeteci ve önde gelen iktisatçılar bulunmaktadır. Halen Mülkiyemiz, uzmanlık alanlarında  yüksek öğrenim sağlayan en köklü …

Devamı »

MÜLKİYE İKTİSADİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

misam

Toplumsal sorunların tespiti, değerlendirilmesi ve geliştirilecek çözüm önerilerinin ve politikalarının paylaşılması Mülkiyeliler Birliği’nin ülkemize karşı borcu ve sorumluluğudur. Bilgi kirliliğinin yaşandığı bu dönemde, toplumun bilgi ihtiyacını karşılayan, bilimsel temellere dayalı, objektif analizler üreten ve araştırma raporları ile kamuoyuna ulaştıran bir Merkezin bünyemizde oluşturulmasının ülkemiz ve değerli Mülkiye camiası için gerekliliğinden …

Devamı »